SQS Win

VOORWAARDEN

Onderaan vind je de algemene voorwaarden voor deelname aan de wedstrijd 'SCAN & WIN' die SOUDAL NV heeft georganiseerd. In de periode tussen 01/02/2023 en 31/03/2023 zal SOUDAL NV een wedstrijd organiseren. Deze wedstrijd wordt in België gevoerd. Na deze wedstrijd wordt er in elke deelnemende winkel een winnaar gekozen door de winkel zelf. De communicatie naar de winnaar toe zal via deze winkel lopen. Om deel te nemen, wordt er gevraagd het deelnameformulier op de website www.soudalwin.com/SQS in te vullen.

Artikel 1
SOUDAL NV, met hoofdkantoor gevestigd in de Everdongenlaan 18-20, BE-2300 Turnhout te België, organiseert een wedstrijd die start op 01/02/2023 en eindigt op 31/03/2023. De wedstrijd is toegankelijk voor personen die ouder zijn dan 18 jaar, met uitzondering van werknemers of familie van werknemers van SOUDAL NV en hun filialen.

Artikel 2
Deze wedstrijd wordt in België gehouden. Personen kunnen gratis deelnemen aan deze wedstrijd door te surfen naar de website www.soudalwin.com/SQS. Er is geen aankoopverplichting om deel te nemen aan deze wedstrijd.

Artikel 3
Deze wedstrijd wordt gehouden onder het toezicht van SOUDAL NV. SOUDAL NV zal de nodige bevindingen aantekenen die de objectiviteit van deze wedstrijd garanderen. De beslissingen van SOUDAL NV zijn definitief en worden niet ter discussie gesteld.

Artikel 4
De hoofdprijs van deze wedstrijd is een wielershirt of hoodie van Soudal Quick-Step. De prijs kan niet overgedragen worden naar een andere familie/andere personen en kan ook niet ingeruild worden voor cash geld.

Artikel 5
De wedstrijdvraag en de schiftingsvraag worden gesteld voor het invullen van de persoonlijke gegevens op de site www.soudalwin.com/SQS . Om op geldige wijze deel te nemen aan de wedstrijd moet men het formulier en persoonlijke gegevens volledig invullen en de wedstrijdvragen en schiftingsvraag beantwoorden. Deelname is enkel en alleen via de website mogelijk.

Artikel 6
Enkel de formulieren die volledig en correct worden ingevuld, zullen beschouwd worden als geldige deelnames voor de wedstrijd.

Artikel 7
De wedstrijd zal gehouden worden tussen 01/02/2023 en 31/03/2023 (GTM+1).
Alle deelnemende winkels zullen een lijst van deelnemers in hun winkel van SOUDAL ontvangen waarna lokaal de winnaar gekozen wordt door de winkel zelf.

Artikel 8
Bepaling van de winnaars en de einddatum om deel te nemen zijn de volgende:
1. Bepaling van de winnaars op 03/04/2023.
2. Einddatum voor deelname ligt vast op 31/03/2023 om 23:59u (GTM+1).

Artikel 9
Het aantal deelnames voor deze wedstrijd is beperkt tot 1 persoon per officieel adres, en elke deelnemer kan maar 1 prijs winnen. Enkel de eerste deelname aan de wedstrijd wordt in beschouwing genomen als geldige deelname.

Artikel 10
Na de wedstrijd worden de antwoorden op de schiftingsvraag die het juiste antwoord het dichtst benaderen, beschouwd als de winnende antwoorden. Het dichtste cijfer hoger dan het correcte antwoord heeft voorrang op een even dicht cijfer lager dan het correcte antwoord. Uit deze winnende antwoorden zal SOUDAL NV een aantal winnaars weerhouden, op basis van hun (dichtstbenaderende) antwoord op de schiftingsvraag. Bij ex-aequo is het tijdstip bepalend waarop het formulier met het antwoord op de schiftingsvraag onze diensten bereikte: wie het eerst het beslissende formulier stuurde, krijgt het voordeel.

Artikel 11
Het antwoord op de schiftingsvraag zal worden vastgesteld door SOUDAL NV en zal enkel bestaan uit correct en volledig ingevulde formulieren die voor het aangegeven tijdstip voor elke wedstrijd (zie artikel 8) zijn doorgestuurd via de website: www.soudalwin.com/SQS.
Elke winnaar zal door SOUDAL NV persoonlijk via mail gecontacteerd worden. Deelnemers die niet winnen zullen niet gecontacteerd worden.

Artikel 12
SOUDAL NV kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor enige annulatie in het geval dat deze annulatie direct of indirect, volledig of gedeeltelijk, veroorzaakt wordt door omstandigheden die buiten de wil van de organisatie om gebeuren.

Artikel 13
SOUDAL NV heeft het recht om deze algemene voorwaarden unilateraal te wijzigen en dit op elk moment of de wedstrijd te annuleren in het geval van omstandigheden buiten onze wil om.

Artikel 14
Er is verder geen geschreven of verbale communicatie voorzien rond de algemene voorwaarden.

Artikel 15
De winnaars moeten wettelijke inwoners zijn van België, Nederland of Groothertogdom Luxemburg.

Artikel 16
De deelnemers moeten 18 jaar of ouder zijn. Anders is hun deelname niet geldig.

Artikel 17
Als SOUDAL NV merkt dat een deelnemer enige vorm van misleiding of misbruik vertoont, heeft SOUDAL NV het recht om deze deelnemer uit te sluiten van deze wedstrijd.

Artikel 18
Als er minder deelnemers zijn dan prijzen, zullen niet alle prijzen worden uitgedeeld.

Artikel 19
De winnaar van de hoofdprijs moet binnen 48u reageren nadat hij/zij werd gecontacteerd.Indien dit niet het geval is, kan een nieuwe winnaar geselecteerd worden.

Artikel 20
Door deel te nemen aan deze wedstrijd, gaat de deelnemer akkoord dat deze wedstrijd gebaseerd is op Belgische wetgeving.

Artikel 21
Mogelijke spel- of schrijffouten in deze algemene voorwaarden kunnen geen aanleiding geven tot enige discussie/verwerping van deze voorwaarden.

Artikel 22
SOUDAL NV heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving.

Gebruikte cookies

Functionele cookies

XSRF-token XSRF-token Deze cookie wordt gebruikt om ons te beschermen tegen CSRF (Cross-Site Request Forgery).
Name: XSRF-TOKEN
Deze cookie komt uit www.soudalwin.com/SQS en wordt verwijderd na 2 uur.

laravel_session Bewaart tijdelijke informatie van jouw sessie (website bezoek). Door deze tool, moet je dit formulier niet steeds terug invullen nadat je de pagina hebt gerefresht, of als niet alle velden correct werden ingevuld.
Deze cookie komt uit www.soudalwin.com/SQS en wordt verwijderd na 2 uur.

GDPR
Soudal NV vraagt informatie op aan de deelnemers van de promotie. Deze informatie hebben we nodig voor volgende redenen.
Naam: we hebben de naam nodig om onze communicatie naar de deelnemer te kunnen personaliseren.
Geboortedatum: we hebben de geboortedatum nodig, om te bepalen of de consument ouder dan 18 jaar is (zie artikel 1).
E-mail: we hebben het e-mailadres van de deelnemers nodig om ze te kunnen contacteren.
Telefoonnummer: we hebben het nummer van de deelnemers nodig om ze te kunnen contacteren