Fix ALL Kras en Win

prizes

Win schitterende prijzen!
Vul onderstaand formulier volledig in en maak kans.

Doe mee voor de hoofdprijs: een geheel verzorgde, luxe all-in 10-daagse cruise voor 2 personen, of win één van de andere prijzen.

Elke aanmelding met een unieke code maakt kans op een prijs. Hoe meer unieke wincodes, hoe meer winkansen!

Bewaar je lot goed: de trekking vindt plaats op 10-10-2022


 

VOORWAARDEN

Hieronder vind je de algemene voorwaarden voor deelname aan de winactie ‘Kras en Win’ die Soudal Nederland in de periode tussen 01.01.2022 t/m 30.09.2022 in Nederland organiseert. Na afloop van de winactie worden 10 winnende unieke wincodes bekend gemaakt die elk één prijs uit het aangeboden prijzenpakket vertegenwoordigen. Om kans te maken op deze prijzen is het invullen van een unieke wincode op het deelnameformulier op de website www.soudalwin.com/krasenwin vereist.

Artikel 1
Soudal Nederland, gevestigd op de Houtstraat 23, 6001 SJ Weert in Nederland, organiseert een winactie die start op 01.01.2022 en eindigt op 30.09.2022. De winactie is uitsluitend toegankelijk voor personen die ouder zijn dan 18 jaar en woonachtig zijn in Nederland. Werknemers of familie van werknemers van Soudal Nederland en andere Soudal filialen mogen evenmin deelnemen.
Soudal klanten (doorverkopers), medewerkers en directe familie zijn uitgesloten van deelname aan de Kras en Win actie voor eindgebruikers.

Artikel 2
Personen kunnen deelnemen aan deze winactie door te surfen naar de website www.soudalwin.com/krasenwin en daar een unieke wincode in te vullen. Een kraslot met deze unieke wincode is te verkrijgen bij de aankoop van een Fix ALL 6-pack actiedoos bij een deelnemende winkel.

Artikel 3
Deze wedstrijd wordt gehouden onder het toezicht van Soudal Nederland. Soudal Nederland zal de nodige maatregelen nemen die de objectiviteit van deze wedstrijd garanderen. De aanwijzing van de winnaar(s) van prijzen uit de wincodes geschiedt op onpartijdige wijze. De beslissingen van Soudal Nederland zijn definitief en worden niet ter discussie gesteld.

Artikel 4
De hoofdprijs van deze winactie is een luxe all-in 10-daagse cruise voor 2 personen. De waarde van deze prijs is c.a. € 3.000,- De prijs is niet overdraagbaar naar andere personen en kan ook niet ingeruild worden voor cash geld. De overige prijzen en waardes zijn als volgt:

1. Hoofdprijs luxe all-in 10-daagse cruise voor 2 personen (twv €3.000)
2. City trip in Europa voor 2 personen (twv €1.000)
3. Apple Iphone 13 (twv €1000)
4. Weber BBQ (twv €600)
5. Drone (twv €500)
6. Playstation 5 (twv €500)
7. Weekend Efteling voor 4 personen (twv €450)
8. Smartwatch (twv €300)
9. Compleet verzorgde barbecue voor 10 personen (twv €300)
10. Draadloze oortjes (twv €175)

Artikel 5
Om deel te kunnen nemen aan deze winactie moet het deelnameformulier volledig worden ingevuld. Dit betekent de persoonlijke gegevens, de unieke wincode en de vragen betreffende aankoop (waar kocht je jouw Soudal-product(en)). Deelname aan deze winactie is enkel mogelijk via de website.

Artikel 6
Enkel formulieren die correct, volledig en tijdig voor het einde van de wedstrijd (zie artikel 7) worden ingevuld via de website www.soudalwin.com/krasenwin maken kans op de aangeboden prijzen.

Artikel 7
De wedstrijd zal gehouden worden tussen 01.01.2022 en 30.09.2022, 23:59u (GTM+1).
De winnaars worden bericht voor 10.10.2022.

Artikel 8
Het aantal deelnames voor deze wedstrijd is onbeperkt. Elk persoon mag zo vaak meedoen als men wilt. Elk op de website volledig ingevuld formulier met unieke wincode geldt als 1 deelname.

Artikel 9
Soudal Nederland kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor enige annulering in het geval dat deze annulering direct of indirect, volledig of gedeeltelijk, veroorzaakt wordt door omstandigheden die buiten de wil van de organisatie om gebeuren. Indien dit het geval is, zullen de winnaars schriftelijk geïnformeerd worden over deze annulering.

Artikel 10
Soudal Nederland heeft het recht om deze algemene voorwaarden unilateraal te wijzigen en dit op elk moment, of de wedstrijd te annuleren in het geval van omstandigheden buiten de wil van Soudal Nederland om. Deze algemene spelvoorwaarden zullen echter niet tijdens de looptijd van Kras en Win actie ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd.

Artikel 11
Er is verder geen geschreven of verbale communicatie voorzien rond de algemene voorwaarden. Een ieder die echter meent dat deze Kras en Win actie niet voldoet aan één of meer bepalingen van de gedragscode Promotionele Kansspelen kan daarover een schriftelijke klacht indienen bij Soudal Nederland.

Artikel 12
De winnaars moeten wettelijke inwoners zijn van Nederland.

Artikel 13
De deelnemers moeten 18 jaar of ouder zijn.

Artikel 14
Als Soudal Nederland merkt dat een deelnemer enige vorm van misleiding of misbruik vertoont, heeft Soudal Nederland het recht om deze deelnemer uit te sluiten van deze winactie.

Artikel 15
Alle unieke wincodes die worden aangemaakt voor deze actie doen mee met de trekking.

Artikel 16
De winnaars van de prijzen moeten binnen 72 uur reageren nadat hij/zij werd gecontacteerd door Soudal Nederland. Indien dit niet het geval is, zal Soudal Nederland een nieuwe winnaar voor de prijs selecteren.

Artikel 17
Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze actievoorwaarden of winactie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Limburg te Roermond.

Artikel 18
Mogelijke spel- of schrijffouten in deze algemene voorwaarden kunnen geen aanleiding geven tot enige discussie/verwerping van deze voorwaarden.

GDPR
Soudal Nederland vraagt informatie op aan de deelnemers van deze winactie. Deze informatie hebben we nodig voor volgende redenen:
Naam: we hebben de naam nodig om onze communicatie naar de deelnemer te kunnen personaliseren.
Geboortedatum: we hebben de geboortedatum nodig, om te bepalen of de consument ouder dan 18 jaar is (zie artikel 1).
E-mail: we hebben het e-mailadres van de deelnemers nodig om ze te kunnen contacteren.
Telefoonnummer: we hebben het nummer van de deelnemers nodig om ze te kunnen contacteren.
De door de deelnemer in verband met de actie aan Soudal Nederland verstrekte persoonsgegevens, telefoonnummer, postcode en huisnummer en e-mail worden opgenomen in een gegevensbestand. Op deze verzameling van persoonsgegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679, ook wel “AVG”/”GDPR”) van toepassing. De deelnemer geeft Soudal Nederland toestemming om al zijn/haar persoonsgegevens te gebruiken voor de organisatie en uitvoering van deze wedstrijd. De deelnemer garandeert dat alle door hem/haar verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn. De verstrekte gegevens zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Zodra de actieperiode is verstreken, zullen de persoonsgegevens worden verwijderd uit de database.